Są dobre informacje w sprawie budowy pasa startowego w Suwałkach. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu Miastu Suwałki 6 mln zł na realizację tej inwestycji.

Są dobre informacje ws. budowy pasa startowego w Suwałkach. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu Miastu Suwałki 6 mln zł na realizację tej inwestycji. Z kolei Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał umowę z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na wykonanie pasa startowego. Budowa pochłonie ponad 27 mln zł, a oprócz środków pochodzących od władz regionu 10 mln zł do tej inwestycji dołożą Fabryki Mebli FORTE.

Zgodnie z umową oraz ze złożonym harmonogramem przez wykonawcę prace zakończą się w połowie przyszłego roku.
Pas ma mieć 1320 m długości i 30 m szerokości. Będą mogły z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach tej inwestycji powstaną też: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania czy infrastruktura techniczna.
Suwalskie lotnisko będzie miało parametry zbliżone do białostockiego portu w Krywlanach, na którym też będą mogły lądować śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty pasażerskie. Zapewnione ma też mieć oświetlenie pasa, drogę kołowania, płytę postojową, ogrodzenie.

Przypomnijmy, że rok temu umowę o dofinansowaniu budowy lotniska kwotą aż 10 mln zł Władze Miasta Suwałki podpisały z Maciejem Formanowiczem prezesem Fabryk Mebli FORTE, które niedaleko suwalskiego lotniska, w Dubowie Pierwszym wybudowały fabrykę płyt wiórowych i budują fabrykę mebli – największy tego typu zakład w całej Europie.

Jest też inne źródło sfinansowania budowy. Oficjalną deklarację o wsparciu finansowym, złożyły samorządowe władze województwa podlaskiego.
Jako samorząd województwa zobowiązaliśmy się 9 stycznia 2017 roku do finansowania dwóch inwestycji dotyczących lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach – przypomniała wicemarszałek Anna Naszkiewicz – Podpisaliśmy już umowę odnośnie Białegostoku i niebawem będziemy podejmować uchwałę do sejmiku województwa o udzieleniu pomocy finansowej miastu Suwałki w wys. 6 mln zł, po 3 mln wypłacane w tym i przyszłym roku – dodała Anna Naszkiewicz.