Jest już otwarta obwodnica Suwałk. Uroczystość oddania drogi do użytku odbyła się 13 kwietnia w obecności władz miasta, parlamentarzystów z regionu i mieszkańców.

Przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015r. Budimex wykonał całą inwestycję za 299,4 mln zł

Obwodnica Suwałk łączy się będzie z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa (12 km) na węźle „Suwałki Południe”. Nowa dwujezdniowa trasa o nawierzchni betonowej omija Suwałki od zachodu i północy i kończyła na węźle „Suwałki Północ” (bez tego węzła), a z istniejącą drogą krajową nr 8 jest połączona jednojezdniowym łącznikiem. Długość obwodnicy to 12,83 km.
- Absolutnie nie przypisujemy sobie tytułu budowniczych tej drogi. Jednak trzeba pamiętać, że to dzięki zaangażowaniu setek mieszkańców Suwałk udało nam się zwrócić uwagę władz centralnych na problem jakim jest, a za moment będzie - ogromny ruch tranzytowy w Suwałkach – mówi Czesław Renkiewicz,