Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza samorządowców na konferencję na temat elektromobilności, która odbędzie się 13 listopada w Warszawie.

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2018 na Wydziale Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3) w godzinach od 9.30 do 15.30.

Dzięki udziałowi w niej będzie można zapoznać się z:

  • warunkami pozyskania wsparcia na stworzenie Strategii Elektromobilności dla Samorządów,
  • zasadami przygotowania Strategii dostosowanej do lokalnych warunków,
  • obowiązkami wynikającymi z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • możliwościami łączenia elektromobilności z mobilnością współdzieloną i smart city.
Prelegentami będą przedstawiciele: NFOŚiGW, NGL Wiater sp.k., PTV CEE Sp. z o. o. oraz Wydziału Zarządzania UW.


Warunki uczestnictwa:

1) Dokonanie zgłoszenia poprzez system rejestracyjny
https://online.ikongres.pl/conference/strategie_el...

2) Dokonanie wpłaty w terminie 3 dni od rejestracji

Wpłaty za udział powinny być wniesione na konto Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 - z dopiskiem „elektromobilność”


Opłata

 udział w konferencji - 400 PLN Netto + VAT
udział dla miast członkowskich Związku Miast Polskich - 300 PLN Netto + VAT

Opłata obejmuje:

 Udział w sesjach prowadzonych przez ekspertów
 Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów
 Przerwy kawowe i obiad


Kontakt
Dr Grzegorz Tchorek
tel. 695 731 465
mail: emobility@wz.uw.edu.pl