Związek Miast Polskich podjął skuteczną interwencję w sprawie podziału tzw. rezerwy drogowej, dzięki czemu nareszcie wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie - w załączeniu publikujemy zestawienie.

8 maja br. sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystosował pismo do Pawła Szefernakera, pełnomocnika rządu ds. współpracy z ST, w którym interweniował w sprawie braku projektu podziału rezerwy subwencji, przeznaczonej na drogi, co może spowodować zasadnicze trudności w wydatkowaniu tych środków w bieżącym roku (procedury przetargowe, ew. odwołania, znalezienie wykonawców). Jeszcze nie zdarzyło się bowiem, aby tak długo trzeba było czekać na to rozporządzenie. W piśmie do ministra Andrzej Porawski prosił o przyspieszenie prac. - Samorządy muszą mieć czas na zrealizowanie projektów w tym roku, dlatego naciskaliśmy na resort, aby to jak najszybciej zrobić, wskazując, że zwłoka jest działaniem na szkodę finansów publicznych – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 8 maja br. w Warszawie, wiceminister infrastruktury, Mikołaj Wild potwierdził otrzymanie pisma sekretarza strony samorządowej. Ze względu na to, że kwestia jest bardzo pilna, ale jeszcze trwają prace rządowe, zaproponował, aby zorganizować dodatkowe posiedzenie Zespołu w tej sprawie 14 maja br. W trakcie tego drugiego w tym miesiącu spotkania przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury zapowiedziała, że materiał dotyczący podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. będzie przesłany w najbliższym czasie. W załączeniu publikujemy już zestawienia propozycji dofinansowania. Na ostatecznej liście są 124 zadania. Oprócz tego co znajduje się w tabeli, zostały przyznane także środki na przeprawy promowe - dla Świnoujścia (25 mln zł).

14 maja br. podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury przedstawiciel ZMP złożył ponadto wniosek o szybkie działanie Ministerstwa Finansów i przekazanie informacji do poszczególnych samorządów o dofinansowaniu, aby JST mogły rozpoczynać prace związane z zaplanowanymi przedsięwzięciami drogowymi.