Samorządy Katowic i Dąbrowy Górniczej domagają się objęcia większej liczby miast rządowym programem termomodernizacji. Apel w tej sprawie przygotowała też prezydent Rudy Śląskiej oraz ZMP.

Wszystkie 33 najbardziej zanieczyszczone polskie miasta powinny być objęte rządowym programem termomodernizacji – uważają przedstawiciele mieszkańców Katowic i Dąbrowy Górniczej. Trwa zbiórka podpisów pod petycjami do premiera w tej sprawie.

Tuż po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego programu „Smog stop” przedstawiciele katowickich stowarzyszeń oraz grupa radnych Dąbrowy Górniczej przygotowali, niezależnie od siebie, petycje w sprawie objęcia rządowym programem ich miast, a także innych, borykających się ze smogiem. Inicjatywę radnych wsparł swoim podpisem prezydent miasta Zbigniew Podraza, który zamierza zachęcać do współpracy w tej sprawie włodarzy sąsiednich miast.

Z kolei prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o objęcie miasta i pozostałych gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię rządowym programem termomodernizacji „SMOG STOP”.

Wyrażamy głębokie rozczarowanie z powodu pominięcia naszego miasta, zamieszkanego przez prawie 140 tysięcy osób i bardzo dotkniętego problemem złej jakości powietrza, w rządowym programie termomodernizacji „SMOG STOP”. (…) Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że rządowy program termomodernizacji „SMOG STOP” obejmie zaledwie jedną z 41 gmin tworzących Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię. Takie założenie oznacza, że bez wsparcia pozostanie szereg miast z regionu najbardziej dotkniętego wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego, w tym Ruda Śląska. Dlatego w imieniu mieszkańców naszego miasta zwracam się do Pana Premiera o wprowadzenie korekt do wspomnianego programu, tak aby wzięte zostało w nim pod uwagę zdrowie mieszkańców regionu tak bardzo dotkniętego problemem smogu” – czytamy w apelu prezydent Grażyny Dziedzic.
APEL dostępny jest tutaj

Także Zarząd ZMP postanowił wystosować apel do rządu, aby wszystkie 33 miasta (a nie tylko 22), które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych według Światowej Organizacji Zdrowia, a także wszystkie miasta i gminy uzdrowiskowe, mogły skorzystać z zapowiedzianego przez Premiera programu termomodernizacji budynków „SMOG STOP”.

Według zapowiedzi, program „Smog Stop” ma być realizowany w najbardziej dotkniętych smogiem gminach w Polsce. Projekt termomodernizacji budynków ma ruszyć w 22 z 33 polskich miastach, które znalazły się na liście 50 miast najbardziej dotkniętych smogiem, przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Aż siedem miast z Polski jest w pierwszej dziesiątce – to m.in.: Żywiec, Pszczyna czy Rybnik. Rząd zapowiada, że do końca maja zostanie uchwalona nowela ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która da podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji.
Cały program termomodernizacji w 22 gminach ma kosztować ok. 750 mln zł. Będzie skierowany do mniej zamożnych osób, a termomodernizacja obejmie ok. 15-16 tys. domów. Inwestycje mają ruszyć w sierpniu.