Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów jest najlepszą biblioteką w Polsce - wynika z ósmej już edycji corocznego rankingu Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita”.

W 2018 roku po raz ósmy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Za nami ogłoszenie wyników VIII edycji rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. Podczas gali nagrodzono przedstawicieli samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw.

W tym roku ogłoszono, że Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów jest najlepszą biblioteką w Polsce.
Ankieta zawierała 25 pytań. Ocenie podlegała miedzy innymi powierzchnia biblioteki i filii, zatrudnienie, zakup nowości. W 2017 r. biblioteka zakupiła 2 522 nowości książkowych na łączną kwotę 45 022,00 zł.