W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” piszemy o przewidywanych skutkach, jakie dla budżetów miast przyniesie podniesienie płacy minimalnej oraz o finansach miast, które znalazły się pod ścianą.

Wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej spowoduje skutki finansowe i społeczne. To będzie kolejny element drenujący budżety JST – uważają samorządowcy. Nie mają wątpliwości, że koszty związane z podniesieniem płacy są źle wyliczone.

W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o przyjętym przez Zarząd ZMP stanowisku. Przedstawiciele miast wyrażają w nim stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji: Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN, „Zarządzanie mieniem”, XII Ogólnopolskiego Forum ds. współpracy samorządu terytorialnego z NGO, a także z konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”.

W naszym miesięczniku odnotowujemy także to, co aktualnie dzieje się w Programie „Rozwój lokalny”. Tym razem piszemy o pierwszej misji OECD zorganizowanej w ramach komponentu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, a także o doświadczeniach norweskiego miasta Skien.

Piszemy także o Rumi, która w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia praw miejskich.