W kolejnym numerze miesięcznika szczegóły wniosku Piły do Trybunału Konstytucyjnego, wspartego przez Związek Miast Polskich, w sprawie taryf wodnych oraz materiał o wyzwaniach dla edukacji zawodowej.

Radni Piły przegłosowali 24 kwietnia br. uchwałę w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. To pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia sądowej batalii o to, kto ma prawo ustalać taryfy wodne i w nie ingerować. Wsparcia miastu udziela Związek Miast Polskich.

W „Samorządzie Miejskim" publikujemy relacją z konferencji poświęconej wyzwaniom, jakie stoją przed kształceniem i szkoleniem zawodowym. Konferencję w ramach Forum Nowej Edukacji zorganizowano w Poznaniu.

Prezentujemy także szeroki materiał na temat wizyt studyjnych, jakie odbyły się w Norwegii i Polsce w ramach projektu realizowanego przez ZMP i jego miasta członkowskie. Projekt ma za zadanie podniesienie efektywności energetycznej na Ukrainie.

W tekście „Liderzy profilaktyki zdrowotnej" piszemy o tym, że z roku na rok przybywa samorządowych nowych programów zdrowotnych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała w 2010 roku 67 nowych programów, a w 2017 już – 343. Przede wszystkim przybywa takich programów w miastach.

W „Samorządzie Miejskim" zapraszamy ponadto na tegoroczną międzynarodową konferencję "Miasto 2018 - Zarządzanie miastem", która tradycyjnie odbędzie się w Katowicach. W tym roku głównymi jej tematami będą obszary metropolitalne, mobilność miejska i kultura czasu wolnego.