W lutowym numerze podsumowanie aktywności ZMP w minionym roku, zwłaszcza w zakresie osiągnięć na polu legislacyjnym. Piszemy też o aktualnie prowadzonych przez Związek działaniach dla lepszego prawa.

Ubiegły rok był dla Zarządu ZMP oraz dla całego Związku Miast Polskich czasem dużej aktywności na polu legislacyjnym. Dzięki podjętym działaniom udało się powstrzymać kilka niekorzystnych dla miast zapisów oraz uzyskać regulacje, o które miasta walczyły od dłuższego czasu. W „Samorządzie Miejskim” podsumowujemy tę aktywność.

Piszemy też o aktualnie prowadzonych działaniach lobbingowych, a więc m.in. o udanych negocjacjach w sprawie taryf opłat za wodę oraz o pozytywnej reakcji Sejmowej Komisji ds. Petycji na petycję ZMP dotyczącą nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prezentujemy kolejną część opisów najciekawszych rozwiązań zarządczych w obszarze usług edukacyjnych, jakie zidentyfikowano w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów”.

W miesięczniku ponadto wywiad z Antonim Szlagorem, burmistrzem Żywca. Miasto to w tym roku obchodzi jubileusz 750-lecia.

Publikujemy też relację z pierwszej z zaplanowanych dwunastu wizyt studyjnych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”, która odbyła się w Płocku. To kolejny etap projektu realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Rozwoju, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP.