W najnowszym „Samorządzie Miejskim" piszemy o pożegnaniu zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, przez środowisko samorządowe - w sali BHP Stoczni w przeddzień uroczystości pogrzebowych.

W najnowszym „Samorządzie Miejskim" piszemy o pożegnaniu zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, przez środowisko samorządowe - w sali BHP Stoczni w przeddzień uroczystości pogrzebowych.
Prezydenci i burmistrzowie miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich oraz reprezentanci pozostałych szczebli polskiego samorządu przyjechali do Gdańska w przeddzień pogrzebu, aby razem pożegnać zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Spotkali się w historycznej Sali BHP, tuż obok Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie w tym czasie tłumy gdańszczan składały hołd swojemu zmarłemu Prezydentowi.

W tekście „O sprawiedliwe wynagradzanie" piszemy o przygotowanym przez Związek Miast Polskich projekcie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, który zmienia zasady wynagradzania osób kierujących polskimi samorządami. 30 stycznia br. prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz złożył go na ręce współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony rządowej, Pawła Szefernakera.

W kolejnym numerze miesięcznika o ustaleniach ze styczniowego spotkania Zarządu ZMP. Jego członkowie postanowili wystąpić m.in. do Premiera w sprawie kontroli, czy TVP działała w ramach prawa w związku ze zwalczaniem niektórych samorządowców. Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podkreśla, że niezbędne jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Tematem bezpieczeństwa samorządowców zajęła się pod koniec stycznia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Postanowiono przedyskutować kwestię funkcjonowania i ewentualnego nałożenia nowych obowiązków na straże miejskie/gminne, np. ochrony prezydentów i burmistrzów. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zlecił Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w samorządzie terytorialnym.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto wywiad z Grzegorzem Nowosielskim, burmistrzem Wyszkowa. Mówi on: „Propagowanie nauki przez Uniwersytet Dziecięcy czy współpraca z uczelniami, promocja wielu projektów przygotowywanych przez uczniów starszych klas szkół podstawowych (a wcześniej gimnazjalnych) - to jest nasz model na zatrzymanie młodych, na zachęcanie ich do zdobywania wykształcenia, studiowania, by potem wrócili do swojego rodzinnego miasta.” W tym roku Wyszków obchodzi jubileusz 100-lecia odzyskania praw miejskich.