Nawet na 10 lat mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Rudzie Śl. przynajmniej 20 mln zł. Warunkiem będzie utworzenie minimum 50 nowych miejsc pracy.

Nawet na 10 lat mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Rudzie Śląskiej przynajmniej 20 mln zł. Warunkiem będzie utworzenie przy tej okazji min. 50 nowych miejsca pracy. Uchwałę w tej sprawie na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic podjęli podczas ostatniej sesji rudzcy radni. Aktualizuje ona wachlarz ulg dla firm inwestujących w Rudzie Śląskiej. Na wprowadzonych zmianach skorzystają też przedsiębiorcy, którzy zainwestują mniejsze pieniądze oraz podmioty, które wyłożą odpowiednie środki na inwestycje, ale nie zatrudnią wymaganej dotychczas liczby pracowników.

Skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej, a ulgi w podatkach to tylko jedno z narzędzi. Wiemy z naszego doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na wiele innych aspektów – na to, czy na miejscu znajdą wykwalifikowaną kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wprowadzone zmiany w katalogu zachęt dla inwestorów mają być dodatkowym argumentem do tego, by swoje przedsięwzięcia realizowali w Rudzie Śląskiej. – Wydłużamy do tej pory obowiązujące w mieście okresy zwolnienia z podatku od nieruchomości w zależności od zainwestowanych środków i utworzonych nowych miejsc pracy od 1 do 3 lat. Wprowadzamy także maksymalny czas korzystania z takiego przywileju do 10 lat dla tych, którzy zainwestują przynajmniej 20 mln zł i zatrudnią minimum 50 osób – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jak zatem wyglądają nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości? Na okres 2 lat zwolnieni z podatku będą ci przedsiębiorcy, którzy w związku z realizacją inwestycji poniosą co najmniej 200 tys. zł kosztów oraz w okresie nie później niż 3 lata utworzą 2 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją. 4 lata zwolnienia z podatku przysługiwać będzie w przypadku poniesienia kosztów inwestycji w wysokości przynajmniej 500 tys. zł i utworzenia w okresie nie później niż 3 lata 8 nowych miejsc pracy. Analogicznie przy zwolnieniu z podatku na 6 lat kryteria te wyniosą odpowiednio: 2 mln zł i 15 nowych miejsc pracy, a w przypadku zwolnienia na 8 lat: 10 mln zł i 30 nowych miejsc pracy. Najwięcej zyskają te firmy, które zainwestują przynajmniej 20 mln zł i utworzą nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy. W tym przypadku zwolnienie z podatku od nieruchomości wyniesie 10 lat.

Nowym rozwiązaniem mającym zachęcić do inwestowania w Rudzie Śląskiej jest wprowadzenie okresowych zwolnień z podatku od nieruchomości także dla tych firm, które ulokują swój biznes w Rudzie Śląskiej i przeznaczą na ten cel odpowiednie kwoty, jednak nie utworzą nowych miejsc pracy.

Okresy zwolnień dla firm inwestujących w mieście, ale nie zatrudniających nowych pracowników przedstawiają się następująco: zwolnienie na 1 rok w przypadku zainwestowania przynajmniej 200 tys. zł, 2 lata przy inwestycji co najmniej półmilionowej, 3 lata dla inwestycji minimum o wartości 2 mln zł, 4 lata, gdy inwestycja wyniesie przynajmniej 10 mln zł oraz 5 lat dla firm gotowych zainwestować 20 mln zł i więcej.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej istnieją także inne udogodnienia dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest ulga w podatku od nieruchomości od budynku w zależności od utworzonej liczby nowych miejsc pracy. I tak stawka podatku od budynku, w którym utworzonych zostanie od 1 do 5 etatów wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów – 12 zł, natomiast w przypadku utworzenia więcej niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł.

Jesienią ubiegłego roku rudzcy radni na wniosek prezydent miasta podjęli także uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości kierowaną do właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy w ciągu 2 lat przeprowadzą remont całej elewacji budynku. Zwolnienie w tym przypadku obowiązuje na okres 10 lat. – Wcześniej w mieście obowiązywała uchwała gwarantująca takie zwolnienie w przypadku remontu elewacji frontowej. Chcieliśmy nadal zachować tę ulgę, ale jednocześnie zmobilizować właścicieli do remontów całych elewacji budynków, stąd wprowadzane zmiany – wyjaśnia skarbnik miasta Ewa Guziel.

Przyjęta uchwała wprowadza jeszcze dwie istotne zmiany. O zwolnienie mogą się starać osoby, które nie mają zaległości finansowych względem miasta, a samo zwolnienie w ciągu 10 lat nie może przekroczyć nakładów finansowych poniesionych w związku z remontem elewacji danego budynku. Obecnie w mieście ze zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości ze względu na remont elewacji korzystają 23 podmioty.