Marka Raciborza będzie z jednej strony nośnikiem tożsamości mieszkańców, z drugiej strony punktem wyjścia dla sprawnych działań w zakresie turystyki, promocji, komunikacji i rozwoju Raciborza.

Zagadnienia brandingu dzisiaj są obecne już nie tylko na spotkaniach działów marketingu wielkich korporacji. Swoją "markę" chcą i coraz częściej tworzą także gminy, powiaty i województwa. Również Miasto Racibórz podjęło decyzję o wypracowaniu własnej marki. Będzie ona z jednej strony nośnikiem tożsamości mieszkańców, którzy są naturalnymi, pierwszymi ambasadorami miasta i jego marki, z drugiej strony punktem wyjścia dla sprawnych działań w zakresie turystyki, promocji, komunikacji i rozwoju Raciborza.

Miasto Racibórz przy pomocy zewnętrznej firmy, na podstawie przeprowadzonych przez nią specjalistycznych badań, analiz i konsultacji wypracuje koncepcję, na bazie której stworzone zostaną spójne systemy: identyfikacji miasta, komunikacji i zarządzania marką. Pozwoli to na prowadzenie przemyślanych i uporządkowanych działań w zakresie rozwoju, promocji, komunikacji miasta i budowaniu dumy i wspólnoty jego mieszkańców.

Za stworzeniem marki miasta kryje się drabina działań: od określenia tożsamości miasta począwszy, poprzez stworzenie koncepcji marki, określenie wizji i misji, następnie opracowanie spójnego systemu wizualnego miasta oraz systemu komunikacji na wdrożeniu tych wypracowanych efektów kończąc. Chodzi o umiejętne i wyraziste wyeksponowanie prawdziwej i autentycznej osobowości miasta. Wypracowaniem koncepcji Marki Raciborza zajmuje się firma Synergia z siedzibą w Lublinie. Firma odpowiedzialna była za realizację podobnych projektów dla miast: Lublin, Hajnówka, Bydgoszcz, Kazimierz Dolny, czy Euroregionu Carpathia.

Projekt został podzielony na dwa etapy badawcze i etap koncepcyjny.
Ten ostatni obejmuje opracowanie dokumentu Koncepcji Marki Raciborza zawierającego: pozycjonowanie marki, profile odbiorców, propozycje wartości marki oraz jej unikalną ideę. W dokumencie wskazane zostaną rekomendacje komunikacyjne dla Raciborza obejmujące cele, styl i narzędzia komunikacji i promocji. Dokument zawierać będzie ponadto rekomendacje w zakresie zarządzania marką. Koncepcja Marki Raciborza wypracowana zostanie do 31 marca tego roku.