22 sierpnia do użytku oddano łącznik od węzła Kurów Zachód na S17 do mostu na Wiśle w Puławach, łącząc funkcjonującą od lipca 2008 r. pierwszą część obwodnicy Puław z oddaną do użytku w 2013 r.

Umowę na zaprojektowanie i realizację liczącej blisko 12 km trasy podpisano 30 grudnia 2014 r. z konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. Decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uzyskano 30 marca 2016 roku, a dziś trasę oddano do użytkowania.

W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach o łącznej długości ok. 11,9 km zbudowano od podstaw odcinek nowej dwujezdniowej trasy o długości ok. 10,5 km oraz dobudowano drugą jezdnię do istniejącej (na odcinku ok. 1,4 km) wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Powstały m.in.: węzły Puławy Azoty, Puławy Wschód i Końskowola, cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. Ogrodzono nie tylko nowy odcinek drogi ale również już funkcjonujący I etap obwodnicy Puław. Prace budowlane kosztowały ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu wyniosła ok. 309 mln zł (roboty budowlane plus opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, prace archeologiczne, nadzór nad budową).

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków unijnych w ramach umowy podpisanej 16 listopada 2017 r. o dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość ww. projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł. Projekt S17 obejmuje budowę 70,49 km dróg ekspresowych. Umowa dotyczy pięciu odcinków realizacyjnych S17 Garwolin - Kurów o długości 58,57 km i drogi ekspresowej S12 o długości 11,9 km wraz z budową: węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (m.in. mostów, wiaduktów, przepustów), oświetlenia i urządzeń BRD, dróg poprzecznych oraz MOP, OUD.