Do 2021 r. w Przemyślu będzie realizowany projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”. Jego wartość to ponad 12,3 mln zł. 133 budynki jednorodzinne zostaną wyposażone w ekologiczne kotły

Projekt pod nazwą „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowany w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020 dotyczy wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (m. in. kotłów opalanych węglem) na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne oraz kotły opalane biomasą. Ponadto projekt obejmuje również podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Partnerem w powyższym projekcie będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

- Nie tak dawno podpisywaliśmy umowę z PGNiG Termika. W ramach projektu firma dokona, modernizacji istniejącego źródła ciepła - Ciepłowni Zasanie oraz budowy nowej jednostki wytwórczej - elektrociepłowni gazowej. Dzisiaj podpisywana umowa obejmuje wymianę indywidualnych źródeł ogrzewania (w mieszkaniach i domach). Dzięki temu projektowi 133 budynki jednorodzinne zostaną wyposażone w ekologiczne kotły – z tego 96 sztuk stanowić będą kotły gazowe, a 37 kotły na biomasę. W drugim programie – 41 budynków wielorodzinnych oraz 5 mieszkań indywidualnych, które zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej – mówi Wojciech Bakun, prezydent Miasta.

- Podpisywany dziś projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu, który zaproponowaliśmy jako Zarząd Województwa Podkarpackiego dla miast szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza. Kryteria, jakie tu zastosowaliśmy, preferowały miasta, w których największa liczba osób zagrożona jest smogiem. Okazuje się, że największe dofinansowanie, a co za tym idzie – największe zagrożenie ma Przemyśl. Dlatego miasto otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego najwięcej, bo aż 10 milionów złotych – podsumowuje wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Wartość projektu opiewa na kwotę 12 381 176,16 zł. Kwota jego dofinansowania wynosi 9 373 538,20 zł. Realizacja planowana jest na lata: 2019-2021.