Związek Miast Polskich zaprasza skarbników i służby finansowe urzędów miejskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat finansowo-rozliczeniowej strony projektów realizowanych w formule PPP.

Związek Miast Polskich zaprasza skarbników i służby finansowe urzędów miejskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat finansowo-rozliczeniowej strony projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do udziału w szkoleniu zaproszone są zarówno osoby, dla których PPP jest mniej znane, jak i takie, które już mają doświadczenie w tej dziedzinie.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie praktyczna wiedza z zakresu m.in. aspektów podatkowych, roli służb finansowych w przygotowaniu projektu na etapie analiz przedrealizacyjnych i szacowania ryzyk oraz wpływu na wskaźniki zadłużenia jednostki.
Zespół prelegentów to trener ds. wymiaru finansowego, trener ds. uwarunkowań prawnych oraz ekspert-praktyk samorządowy, który podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami.

Szkolenia odbędą się w: Poznaniu (20 marca 2019 r.), Katowicach (27 marca 2019 r.), Gdańsku (10 kwietnia 2019 r.) oraz Warszawie (17 kwietnia 2019 r.)

Szczegóły szkoleń i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona - decydować będzie kolejność zgłoszeń.