Podczas odbywającego się w Poznaniu NieKongresu Animatorów Kultury prezydent Jacek Jaśkowiak zaprosił samorządowców z całej Polski do podpisania Samorządowej Karty dla Kultury.

- Cieszę, że możemy gościć w Poznaniu NieKongres Kultury. Jesteśmy tu razem - samorządowcy, animatorzy, twórcy. Należy pamiętać, że to właśnie samorząd, a nie ministerstwo pokrywa 75 proc. środków, przeznaczonych na kulturę. Gdybyśmy mieli 500 milionów złotych, które zostały przeznaczone na kolekcję Czartoryskich, pewnie wydalibyśmy je bardziej roztropnie - powiedział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - W kulturę należy przede wszystkim inwestować. W Poznaniu wierzymy w potencjał animatorów i twórców, czerpiemy z tego. Dzięki temu kultura jest różnorodna.

NieKongres Kultury zainaugurowała debata, podczas której zaproszeni goście wspólnie dyskutowali o tym, jak budować dialog między animatorami kultury a wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. Wzięli w niej udział: Jacek Jaśkowiak - prezydent Miasta Poznania, Ewa Matecka - wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Magdalena Sałek - wójt Gminy Jabłonna Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi i Robert Krupowicz - burmistrz Miasta i Gminy Goleniów.

Zwieńczeniem dyskusji było podpisanie Karty dla Kultury. To zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK, przygotowujących jednocześnie program i przesłanie NieKongresu. W dziesięciu punktach sformułowano wzajemne zobowiązania, których wypełnianie powinno być - zdaniem inicjatorów Karty, z Prezydentem Miasta Poznania na czele - fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych.

- Wszystkie punkty są bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście czasów, w których żyjemy. Wielkie wyrazu szacunku dla wszystkich, którzy zadali sobie trud, aby tę kartę przygotować - mówił podczas dyskusji Jacek Jaśkowiak.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy. Lista jest jednak cały czas otwarta.

Trzeci już NieKongres rozpoczął się poniedziałek, 9 kwietnia w Centrum Kultury ZAMEK i potrwa do środy 11 kwietnia. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem "Siła współpracy".