Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” to honorowe odznaczenie dla Powstańców czasu pokoju, osób wyróżniających się zaangażowaniem i inicjatywą społeczną, ustanowione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” to honorowe odznaczenie dla Powstańców czasu pokoju, osób wyróżniających się zaangażowaniem i inicjatywą społeczną, ustanowione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wyróżnienie przeznaczone jest dla osób, które bezinteresownie angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Celem jest honorowanie ludzi wyjątkowych – społeczników, aktywistów, altruistów.

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” upamiętnia postać legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem, a przede wszystkim wspaniałego kolegi. Dzięki temu wyróżnieniu pielęgnowana jest pamięć o wydarzeniach z 1944 roku oraz promowane są wartości wpisane w etos Powstańców Warszawskich. Otwartość, empatia, odwaga, wytrwałość, potrzeba zdobywania wiedzy, chęć do współdziałania i niesienia pomocy, zamiłowanie do kultury – oto niektóre z cech, które łączą pokolenia.

Wyróżnienie to stanowi symboliczne podziękowanie dla współczesnych bohaterów, a nominowane osoby stawiane są za wzór do naśladowania. Nagroda zachęca do efektywnego działania, propaguje ideę społeczeństwa obywatelskiego i pokazuje sens zaangażowania społecznego. Tym samym skłania do uważnego przyglądania się lokalnym społecznościom. Kandydaci do nagrody udowadniają, że w każdym miejscu Polski żyją ci, których można nazwać „powstańcami czasu pokoju”. Są to osoby nietuzinkowe, a przy tym skromne i niezabiegające o rozgłos.

Już wkrótce Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosi VIII edycję Nagrody. Kandydatów można zgłaszać do 16 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy ( już wkrótce) na stronie www.anoda.org.

Zachęcamy do uważnego patrzenia na świat wokół nas, do utrwalania pamięci o wyjątkowych ludziach i wydarzeniach.