211 789 podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zanieśli 27 września br. samorządowcy do Sejmu w symbolicznym przemarszu z Placu Trzech Krzyży na ul. Wiejską.

Podsumowanie akcji „Stawka większa niż 8 mld”

211 789 podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie udziału w PIT, przywrócenie zasady rekompensaty zmian ustawowych, wprowadzenie subwencji ekologicznej) zanieśli samorządowcy do Sejmu w symbolicznym przemarszu z Placu Trzech Krzyży na ulicę Wiejską, który odbył się 27 września 2012 roku po zakończeniu obrad Samorządowego Kongresu Oświaty w Warszawie.

W ten sposób zakończył się pierwszy etap ogólnopolskiej kampanii „Stawka większa niż 8 mld” zainicjowanej przez organizacje samorządowe w Polsce – ZMP. ZGW RP, UMP i ZPP. - To dopiero początek działań związanych z przywróceniem równowagi finansowej JST i zapewnieniem dalszego rozwoju gmin – mówił prezes ZMP. Ryszard Grobelny, przypominając cele akcji i podsumowując kampanię w trakcie Samorządowego Kongresu Oświaty. Prezydent Poznania podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję, którzy sami i przy pomocy wolontariuszy zbierali podpisy i edukowali mieszkańców. Kolejnym krokiem ma być cykl konferencji organizowanych w miastach, podczas których prowadzona będzie dyskusja z parlamentarzystami, liderami opinii i mediami na temat sytuacji finansowej miasta i konsekwencji, jakie ponosi dany samorząd z powodu szeregu nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych wprowadzanych przez Sejm na przestrzeni ostatnich lat.

Dzięki aplikacji sumującej, do której większość koordynatorów akcji wpisywała liczbę zbieranych podpisów, można było na bieżąco oglądać zaangażowanie miast i gmin w akację i śledzić jej dynamikę. Paweł Tomczak, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatyw Ustawodawczej podał, że niekwestionowanym liderem w zbieraniu podpisów okazał się Rybnik (ponad 8000 podpisów), chociaż najwięcej głosów poparcia zdobyły w sumie  gminy wiejskie. Mniejsze ośrodki miały też najwyższy procentowy udział mieszkańców (często ponad 30%). Najaktywniejsze okazały się JST z województwa śląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (45% wszystkich gmin).

Na włączenie się do akcji wielu lokalnych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych, a także regionalnych stowarzyszeń samorządowych zwracał uwagę Andrzej Porawski, pełnomocnik KIU. Ponad 40 samorządów podjęło specjalne uchwały RM popierające inicjatywę. Wiele miast prowadziło swoje ciekawe kampanie, np. Gorzów Wielkopolski pod hasłem „Kochamy Gorzów. Walczymy o pieniądze dla samorządów”. Ukazało się ponad 1000 publikacji medialnych. A. Porawski podkreślił, że akcja spotkała się z dużą przychylnością mediów, chociaż dziennikarze nie do końca wierzą w jej ostateczny sukces. – Rozmowa na temat projektu ustawy nie będzie łatwa – stwierdził dyrektor Biura ZMP. Jednak samorządy są otwarte na dialog i nie będą upierać się przy tym jedynym rozwiązaniu. Oczekują jednak na poważną rozmowę z MF na temat wzmocnienia swoich finansów i konkretne propozycje. Są już pierwsze pozytywne reakcje ze strony rządzących – spotkanie z ministrem Michałem Bonim, debata w Sejmie na temat finansów zainicjowana przez przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Piotra Zgorzelskiego czy zaproszenie na posiedzenie podkomisji sejmowej zajmującej się finansami samorządu.

Pod Sejmem prezes ZMP, Ryszard Grobelny wyraził nadzieję, że parlament poważnie pochyli się nad tym projektem. I będzie to poważna debata. - Debata, o którą zabiegamy od ponad 5 lat. Ta ustawa jest dobrą wiadomością dla zwykłego obywatela w naszym kraju – powiedział do kilkuset uczestników manifestacji prezydent Poznania.

- Zaangażowanie w akcję pokazało, że wszyscy mieszkańcy chcą, aby polskie gminy, miasta i powiaty inwestowały, aby budować drogi lokalne, rozwijać infrastrukturę, aby ludziom lepiej się żyło. Ludzie dostrzegają wysiłek inwestycyjny gmin w ostatnich latach. Mówią: Inwestujcie jeszcze, my chcemy więcej, bo chcemy żyć lepiej. Żeby to było możliwe, te pieniądze, które były w samorządzie, powinny ponownie w nim być. Samorząd wytrzymał 5 lat bez wystarczającego systemy finansowania, dłużej nie wytrzyma. Nie będzie inwestował i nie będzie zaspokajał potrzeb zwykłych mieszkańców – mówił do samorządowców biorących udział w przemarszu prezes ZMP.

Film z przemarszu

 

Joanna Proniewicz