Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do skorzystania z bazy danych zebranych na nowej stronie dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Opracowało również cykl szkoleń e-learning z PPP.

Na nowej stronie przygotowanej przez MIiR - ppp.gov.pl – można dowiedzieć się, czym jest PPP, poznać polski rynek PPP, przeczytać o dobrych praktykach w tym zakresie i zapoznać się wieloma innymi ciekawymi informacjami na temat PPP. Są także informacje o najnowszych wydarzeniach poświęconych tematyce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – zbliżających się szkoleniach, warsztatach i konferencjach, a także o nowych publikacjach, zmianach prawnych, projektach wspieranych przez Ministerstwo oraz innych działaniach prowadzonych przez resort dotyczących rozwoju PPP.

Ministerstwo zachęca do skorzystania z cyklu szkoleń e-learning z zakresu PPP.

Potrzeba rozwoju i sytuacja finansowa sektora publicznego zmusza do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych sposobów realizacji zadań publicznych. Zaangażowanie kapitału prywatnego daje szanse na szybszy rozwój i wyższą jakość usług publicznych. Dlatego też coraz częściej pytanie czy mamy stosować Partnerstwo Publiczno-Prywatne zamieniamy na to, kiedy możemy zastosować Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Cykl składa się z 3 szkoleń dotyczących:

  • Wprowadzenia do PPP,
  • Przygotowania Projektu PPP,
  • Wyboru Partnera Prywatnego.

Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, prezentacji filmowych, ciekawych case study, quizów sprawdzających wiedzę.
Aby rozpocząć naukę wystarczy zarejestrować się na platformie e-learningowej dostępnej przez stronę:
ppp.gov.pl/e-learning lub bezpośrednio pod adresem pppszkolenia.gov.pl .