Miasto Oświęcim wystąpi ze skargą do sądu w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Fika wprowadzonej zarządzeniem wojewody małopolskiego. Radni zdecydowali o tym na nadzwyczajnej sesji.

9 sierpnia br., na nadzwyczajnej sesji, Rada Miasta Oświęcim jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w/s podjętego przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia zastępczego i utrzymania dotychczasowej nazwy tej ulicy, tj. Ignacego Fika. Z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej zwrócił się do Rady Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, który po zasięgnięciu opinii Rady Osiedla Stare Miasto nie zgadza się z decyzją Wojewody wyrażoną z zarządzeniu zastępczym z dnia 17 lipca br.

Zdaniem Prezydenta, Rady Miasta jak i mieszkańców osiedla Stare Miasto – postać I. Fika, mieszkańca Ziemi Oświęcimskiej, nie symbolizuje komunizmu ani systemu totalitarnego, a jego aktywność w okresie międzywojennym miała charakter lokalny. Służył w wojsku polskim w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie II wojny światowej brał czynny udział w ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi, za co został uwięziony i rozstrzelany w 1942 r. przez gestapo w więzieniu Montelupich w Krakowie. Jego żona za działalność w ruchu oporu zginęła w obozie Auschwitz. Tym samym za niezrozumiałe i krzywdzące należy uznać działanie Wojewody Małopolskiego w tej kwestii.

W sesji licznie uczestniczyli mieszkańcy ulicy Ignacego Fika, który poza tym, że żywiołowo reagowali na uzasadnienie wniesienia skargi przedstawione przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz głosy w dyskusji to, przed sesją, na ręce Przewodniczącego Rady Miasta złożyli również pismo ze 126 podpisami sprzeciwiającymi się decyzji Wojewody.