Przyszłoroczny budżet Opola będzie o 200 milionów złotych wyższy niż w roku bieżącym. Ponad 1,3 mld zł (niemal tyle co Częstochowa w 2018 r.) i prawie 500 mln zł przeznaczonych na inwestycje.

W dniu 14 listopada 2018 r. przedstawiony został projekt przyszłorocznego budżetu Opola, który jest o 200 milionów złotych wyższy niż w roku bieżącym. Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski z satysfakcją oznajmił, że przyszłoroczny budżet Opola będzie rekordowy. Ponad 1,3 mld zł (niemal tyle co Częstochowa w 2018 r.) i prawie 500 mln zł przeznaczonych na inwestycje.

Przyszłoroczne dochody mają wynieść 1,169 mld złotych, z czego 10 proc. stanowić będą dotacje, 48 proc. dochody własne, 24 proc. środki UE i 17 proc. subwencji ogólnej. Na wydatki, których wysokość planowana jest na poziomie 1,33 mld złotych, składać się będzie 489 mln złotych wydatków majątkowych i 844,4 mln zł wydatków bieżących. Planowany deficyt wyniesie 164 mln złotych i zostanie pokryty głównie przy pomocy kredytów i pożyczek w EBI i bankach. Jak podkreślił Prezydent Arkadiusz Wiśniewski, zadłużenie miasta wzrośnie z 278 mln w roku bieżącym do ponad 400 mln złotych w roku przyszłym, jednak nadal będzie utrzymywać się na bezpiecznym poziomie 35 proc.