Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Inwestycja powstanie w formule PPP.

- Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego, Michelin Polska, z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej - informuje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim.

W marcu 2018 roku został wszczęty przetarg na wybór partnera, który ma wybudować instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansować nakłady inwestycyjne i zarządzać całym majątkiem przez 25 lat.
Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty i prowadzone było w trybie przetargu  nieograniczonego. Ostatecznie wybrana została oferta firmy Dobra Energia dla Olsztyna (dawniej Dovecot Sp. z o.o.). Po spełnieniu wszystkich formalności wymaganych prawem, kolejnym krokiem zbliżającym do realizacji elektrociepłowni będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy MPEC Sp. z o.o. a wybranym wykonawcą. Po zawarciu umowy wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę, że w ramach obecnego postępowania Spółka MPEC nie wnosi aportem swojego majątku. Oznacza to, że struktura majątkowa MPEC pozostaje bez zmian.

Przyjęcie takiego modelu, pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka budowy nowego źródła oraz zarządzania nim i finansowania na partnera prywatnego. MPEC jednak wciąż będzie miał uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji oraz warunków sprzedaży energii elektrycznej a także innych wynikających z ustawy i umowy PPP. W tej formule cała odpowiedzialność finansowa za realizację nowego źródła spada na partnera prywatnego.

Realizacja tej inwestycji jest kolejnym krokiem, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Nowa ekociepłownia będąca źródłem o najwyższych standardach środowiskowych pozwoli na znaczące ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez dotychczasowe ciepłownie opalane węglem.