Spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego „Jak mierzyć wpływ miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ na środowisko przyrodnicze?” odbędzie się 24 stycznia br. w Warszawie.

Transportowe Obserwatorium Badawcze, działające w CUPT od początku 2018 r., w bieżącym roku będzie kontynuować działania na rzecz podnoszenia jakości zbierania danych, a także ich analizy na rzecz oceny wpływu miejskich projektów transportowych.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z MI, MIiR, urzędami marszałkowskimi, beneficjentami POIiŚ (gł. urzędami miast wojewódzkich i zarządcami i organizatorami transportu na terenie miast), KE oraz środowiskiem naukowym. Szczegóły dotyczące prowadzonych aktualnie działań znajdują się na stronie: https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/t...

Kolejne spotkanie TOB dedykowane kwestii Jak mierzyć wpływ miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ na środowisko przyrodnicze? odbędzie się 24 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie CUPT w Warszawie przy pl. Europejskim 2 (8 piętro, sala 802AB).

Organizatorzy są przekonani, że zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich i eksperckich prowadzących badania w obszarze transportu, przedstawicieli MIiR, MI i administracji samorządowej i beneficjentów, będzie inicjacją procesu wypracowania pewnych standardów badawczych w kontekście badań dotyczących pomiaru wpływu miejskich projektów transportowych na środowisko.

Uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzić do 10 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: tob@cupt.gov.pl.

Osobami koordynującymi sprawy dotyczące TOB są: Edyta Boratyńska-Karpiej (tel. (48) (22) 375 27 81, kom. 885 58 11 72, email: eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl) i Joanna Obarymska-Dzierzgwa (tel. (48) (22) 262 06 85, kom. 885 581 175, email: jobarymska-dzierzgwa@cupt.gov.pl).

W załączeniu program spotkania.