Częstochowa to zwycięzca pierwszego rankingu dziesięciu najbardziej innowacyjnych polskich miast, ogłoszonego przez miesięcznik ,,Forbes". Na podium znalazły się jeszcze Warszawa i Kraków.

Ranking 10 Najbardziej Innowacyjnych Miast miesięcznik „Forbes” zorganizował po raz pierwszy. Powstał on w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród 20 największych miast w Polsce. Pytano w niej o rozwiązania mające świadczyć o wysokim poziomie innowacyjności, m.in. programy rozwoju, systemy informatyczne ułatwiające kontakt mieszkańcom, serwisy internetowe samorządu, bezpłatne punkty dostępu do internetu w różnych lokalizacjach, SMS-owe informacje lub ostrzeżenia, miejskie aplikacje mobilne.

Pierwsze miejsce zdobyła Częstochowa – miasto leżące poza głównym ośrodkiem przemysłowym Śląska. Redakcja „Forbesa” przyznała samorządowi Częstochowy najwyższe noty prawie we wszystkich kategoriach. Szczególne uznanie należy się władzom za programy społeczne.
Uwagę redakcji zwrócił program ulg zwalniających z podatku od nieruchomości dla pracodawców tworzących lepsze miejsca pracy – oferujących minimum 150 proc. płacy minimalnej i zatrudniających 80 proc. załogi na umowach o pracę. Inny projekt to Teraz Lepsza Praca – autorski pomysł prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Celem programu jest wsparcie zatrudnionych w tym mieście.
Kolejny program społeczny, jakim Częstochowa może zaimponować większym miastom, to „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”. Ma zwiększać szanse na powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad maluchem, a rodziców bez pracy – na jej podjęcie. Częstochowa refunduje wracającym do pracy koszt zatrudnienia niań oraz tworzy dodatkowe miejsca w żłobkach. Opieka niań w 2017 r. kosztowała prawie 2 mln złotych.