Specjalnie dla przedstawicieli JST została przygotowana sesja „Efektywne zarządzanie w samorządach” dla zarządzających inwestycjami i usługami komunalnymi oraz ochroną środowiska.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment to jedno najważniejszych wydarzeń w branży, podczas którego spotykają się przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, biznesu i nauki. To doskonałe miejsce wymiany doświadczeń, podczas którego samorządowcy mogą uzyskać pakiet informacji dotyczący m.in. najnowszych regulacji prawnych i ich interpretacji oraz stanu prac nad projektami zmian przepisów prawnych.

Specjalnie dla przedstawicieli samorządów została przygotowana sesja „Efektywne zarządzanie w samorządach” odwołująca się do najważniejszych zagadnień dla zarządzających inwestycjami i usługami komunalnymi oraz działaniami w zakresie ochrony środowiska.

Kongres będzie idealnym miejscem, aby zapoznać się z zakresu możliwościami finansowego wsparcia samorządowych przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych (zarówno ze środków publicznych j, jak i prywatnych). Obok finansów istotnym tematami obrad będą kwestie związane z efektywnym zarządzaniem majątkiem gminy oraz kompleksowymi działaniami na rzecz podniesienia jakości powietrza w gminach.

Sesja jest utworzona przy współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Miast Polskich.

Tematy poruszane podczas kongresu to m.in:


 • niska emisja
 • ochrona powietrza
 • gospodarka odpadami
 • możliwości finansowania inwestycji
 • gospodarka wodna
 • nowe regulacje prawne istotne dla zarządzających m.in jak uzyskać wymagane poziomy recyklingu oraz wymagania dot. niskiej emisji
 • edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki i ochrony powietrza

Dla członków ZGW RP oraz ZMP z uwagi na współpracę przy kongresie zostały przewidziane promocyjne ceny za udział w Kongresie: 890 zł netto dla samorządowców zrzeszonych w ZGW RP i ZMP (cena podstawowa to 1390 zł netto). Kod Rabatowy tylko dla członków ZMP i ZGW RP: SAMORZAD2018

Rejestracji można dokonać tutaj: envicon2018.konfeo.com

Opłata obejmuje następujące elementy:

 • Udział we wszystkich wystąpieniach i sesjach w trakcie 3 dni kongresu,
 • Udział w uroczystej Gali wręczania nagród w konkursach oraz koncert zespołu Dżem (28.11)
 • Uroczystość Finału Konkursu Puchar Recyklingu oraz bankiet (29.11)
 • Przerwy kawowe oraz lunche podczas 3 dni Kongresu
Opłata nie obejmuje noclegów - dla uczestników zostały zarezerwowane noclegi w bardzo atrakcyjnych cenach


Kongres odbędzie się w Hotelu ARCHE Krakowska

Gala Kongresu odbędzie się w hotelu Victoria SOFITEL (28.11)

Uroczystość Finału Konkursu Puchar Recyklingu oraz bankiet odbędzie się w Teatrze Capitol

(29.11)