Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu COP24 prezydentki i prezydenci, burmistrzynie i burmistrzowie oraz radne i radni polskich miast ogłosili i podpisali Deklarację „Solidarność dla Klimatu”.

Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu COP24 prezydentki i prezydenci, burmistrzynie i burmistrzowie oraz radne i radni polskich miast ogłosili i podpisali Deklarację „Solidarność dla Klimatu”. Podejmują w niej zobowiązania do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

Fragment deklaracji:
Włączając się w globalny ruch działań na rzecz klimatu, będziemy dążyć do tego, że:
- zlikwidujemy ubóstwo energetyczne;
- do 2030 roku 100% źródeł oświetlenia w naszych miastach będzie opartych na energooszczędnej technologii LED, żeby poprawić sytuację budżetową miast i ich mieszkańców;
- do 2030 roku co najmniej 50% energii w budynkach zarządzanych przez nasze miasta będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku – 100%;
- zlikwidujemy smog w naszych miastach dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków, dążeniu do zastępowania węgla źródłami odnawialnymi oraz edukacji energetycznej;
- mieszkanki i mieszkańcy otrzymają wsparcie w rozwoju ich własnej energetyki, zarówno dzięki środkom m.in. z budżetu gminy, z funduszy ochrony środowiska w Polsce, jak i środków z programów Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027).
Wszystkie powyższe działania poprawią sytuację budżetową miasta, jego mieszkanek i mieszkańców, jak również przyczynią się do ochrony klimatu. Stworzą lokalne miejsca pracy, poprawią jakość powietrza. Chcemy, żeby ludzie, którzy żyją w naszych miastach i których reprezentujemy, mieli ciepło w domu, mieli bezpieczną i tanią energię, oddychali czystym powietrzem, pili czystą wodę i żyli w mieście, z którego są dumni.

Sieć Miast Progresywnych tworzą między innymi Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Gorlice, Iława, Mielno, Namysłów, Ostrów Wielkopolski, Sejny, Sławków, Słupsk, Starachowice, Świdnica, Wadowice oraz warszawska dzielnica Bielany. Sieć Miast Progresywnych jest partnerką inicjatywy UK 100 z Wielkiej Brytanii. Sieci miast współdziałają na rzecz wymiany dobrych praktyk pomiędzy miastami, które realizują lokalną politykę klimatyczno-energetyczną.