W Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie w ciągu niespełna 4 lat miasto sprzedało 15 hektarów pod inwestycje. Do budżetu samorządu ze sprzedaży tych gruntów wpłynęło około 11 milionów zł.

W sąsiedztwie gmin Lipno i Święciechowa powstanie nowa strefa inwestycyjna. Na ten cel w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są działki o powierzchni około 34 ha, należące do miasta i osób prywatnych. To odpowiedź na brak wolnych terenów w pozostałych strefach.

Przez ostatnie cztery lata w firmach, które rozpoczęły działalność w Strefie I.D.E.A., zatrudnienie wynosi blisko 1000 osób. Nowych inwestorów do ulokowania firm w Lesznie zachęcają zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielane na okres trzech lat. Z takiej formy wspierania przedsiębiorców w latach 2015-2018 skorzystało 69 firm. Wartość zwolnień w roku 2018 wyniesie ok. miliona złotych. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zainwestują w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Lesznie mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dotychczas 3 firmy korzystają z tego rodzaju pomocy, a 4 rozpocznie inwestycję w przyszłym roku. O dynamicznym rozwoju przedsiębiorczości w Lesznie świadczą rosnące z roku na rok wpływy do budżetu miasta z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne i firmy (PIT i CIT). Z tego tytułu budżet miasta w 2015 roku zasiliły niemal 74 mln zł, a w 2017 r. – już ok. 94 mln zł.