Samorząd złoży do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na budowę pięciu otwartych stref aktywności. Będą rozlokowane w różnych częściach miasta, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy.

Samorząd złoży do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na budowę pięciu otwartych stref aktywności. Będą rozlokowane w różnych częściach miasta, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy.

Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, to powstaną one w Grzybowie, Gronowie, Zaborowie i w centrum miasta. Decyzję o przyznaniu dofinansowania poznamy w pierwszej połowie roku.

Zamierzamy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na realizację pięciu zadań, czyli maksymalną ilość, jaką przewiduje się w konkursie – tłumaczy Małgorzata Łakomy, kierownik Biura Projektów Współfinansowanych UM Leszna. – Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 175 tys. zł. Magistrat planuje wybudowanie otwartych stref aktywności w dwóch możliwych wariantach. Pierwszy, podstawowy składać się ma z siłowni plenerowej i strefy wypoczynku. Drugi wariant, poza elementami z wariantu pierwszego, będzie rozszerzony o sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem.

Małgorzata Łakomy zaznacza, że strefy będą rozlokowane w różnych częściach miasta, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku i stanu sprawności fizycznej. – Będą to miejsca służące integracji mieszkańców, gdzie młodzież i osoby starsze będą mogły przychodzić i spędzać czas na powietrzu oraz zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną – dodaje szefowa Biura Projektów Współfinansowanych.