Na mocy wyroku Skarb Państwa musi zapłacić miastu prawie 4 mln. zł (plus 2 mln. zł z tytułu odsetek) za zadania, które Małopolski Urząd Wojewódzki zlecił Urzędowi Miasta Krakowa.

Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do pozwu złożonego 22 kwietnia 2013 r. przez gminę miejską Kraków przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanego przez wojewodę małopolskiego. Sprawa dotyczyła nieprzekazania gminie w odpowiedniej wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące: prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, orzekanie w sprawach meldunkowych oraz prowadzenie aktów stanu cywilnego.

Na mocy wyroku Skarb Państwa musi zapłacić gminie miejskiej Kraków 3 838 399,22 zł (wraz z odsetkami naliczanymi od 1 grudnia 2012 r. wynoszącymi 2 mln zł ) za zadania, które Małopolski Urząd Wojewódzki zlecił UMK.

Po korzystnym wyroku Krakowa z nadzieją patrzą inne samorządy. Choć w polskim prawie nie stosowano wcześniej takich precedensów, to wygrana GMK zwiększyła prawdopodobieństwo wygranej innych miast. Samorządy dopłacają kilkaset milionów złotych. Gminy pokrywają średnio połowę kosztów zadań zleconych przez administrację rządową. O zwiększenie dotacji wielokrotnie apelował m.in. Związek Miast Polskich.