Kraków, Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela i Barcelona – to m.in. te miasta podpisały deklarację „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”.

Kraków, Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela i Barcelona – to m.in. te miasta podpisały deklarację „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”, która została przyjęta z okazji Forum Burmistrzów Na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej, przygotowanego przez Światową Organizacje Turystyki (UNWTO) przy współudziale portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i miasta Lizbony.

W przyjętej deklaracji miasta zobowiązały się między innymi do:
• zapewnienia zgodności miejskich polityk turystycznych z Nową Agendą Miejską i 11 celem Zrównoważonego Rozwoju „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”,
• dostosowania rozwoju turystyki miejskiej do zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce,
• wyznaczania modeli zarządzania turystyką miejską, które zaangażują administrację na wszystkich szczeblach a także sektor prywatny i społeczności lokalne,

Przyjęta przez Kraków deklaracja odpowiada rozpoczętym pracom miasta nad nowym dokumentem strategicznym pod nazwą „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, którego rekomendacje będą wdrażane od 2021 roku.