Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście - to tematyka Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, który odbędzie się w dniach 2-5 czerwca w Krakowie.

Od początku, Światowe Kongresy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa przystosowują program do aktualnych potrzeb i zapewniają społeczności OWHC, co 2 lata, możliwość spotkań poświęconych problematyce miejskiego dziedzictwa.

Kolejny Światowy Kongres OWHC odbędzie się w Krakowie, w dniach 2-5 czerwca 2019 r. Tematyka sesji plenarnych i warsztatów w czasie 15. Kongresu OWHC: Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście – wspólna odpowiedzialność.
Według Światowej Organizacji Turystycznej (unwto), w 2017 r., „[…] międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł aż o 7% i osiągnął rekordowy pułap 1 332 miliarda. Tendencja wzrostowa najpraw-dopodobniej utrzyma się i w 2030 r. liczba turystów osiągnie 1,8 miliarda”.

Turystyka jest w istocie jedną z głównych dziedzin działalności gospodarczej dla wielu miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa. Masowy napływ odwiedzających do miasta ma jednak czasami negatywny wpływ na zasoby dziedzictwa i społeczności lokalne narażone na codzienny kontakt z nasilonym ruchem turystycznym.
Złagodzenie tego problemu wymaga pojawienia się bardziej zrównoważonej formy turystyki, uwzględniającej gospodarcze, społeczne i środowiskowe potrzeby miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego. Oznacza to, że OWHC będzie premiować projekty i środki umożliwiające miastom światowego dziedzictwa przyjmowanie turystów z całego świata przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich dziedzictwa i dobrostanu lokalnych społeczności.