Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza 12 grudnia na konferencję „TRANSPORT NA MIARĘ: w poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych”.

Organizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konferencja pt. „TRANSPORT NA MIARĘ: w poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ”, odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w hotelu Mercure (ul. Złota 48/54), w Warszawie.

Celem konferencji pn. „TRANSPORT NA MIARĘ: w poszukiwaniu najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ” jest analiza najnowszych trendów w metodach badań ewaluacyjnych sektora transportu oraz w podnoszeniu jakości zbierania danych. Spotkanie pozwoli na wymianę doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk, a także zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań ewaluacyjnych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badania pilotażowego pn. „Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020” zrealizowanego na zlecenie CUPT.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego. W konferencji wezmą również udział przedstawiciele nauki i biznesu, zarządców transportu miejskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 3 grudnia, do godz. 15:00 na adres e-mail: cupt.konferencja@cupt.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu - zaproszenie, program i informacja.