„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” – to konferencja, którą organizuje 17 i 18 września Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Jej drugi dzień będzie poświęcony innowacyjności w samorządach.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza 17 i 18 września na konferencję realizowaną z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konferencja jest poświęcona tematyce polityki innowacyjnej oraz wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki: tak na poziomie kraju, regionów, jak i obszarów lokalnych.

W trakcie konferencji prezentowane będą aktualne wyniki badań na temat polityki innowacyjnej, innowacyjności przedsiębiorstw, innowacyjności samorządów oraz innowacyjności na rynkach finansowych.

Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji jest „Ekonomia innowacji w teorii i badaniach ekonomicznych”, natomiast drugi dzień wydarzenia zostanie poświęcony prezentacji dobrych praktyk oraz debacie na temat roli innowacyjności we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w konferencji dla samorządowców jest nieodpłatny.

Rejestracja uczestnictwa przez stronę internetową wydarzenia: www.innovation.wne.uw.edu.pl

Kontakt: dr Jarosław Górski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, e-mail: innovation@wne.uw.edu.pl