W dniu 23 czerwca 2015 r. podczas 11. Forum Samorządowego w Kołobrzegu, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Turystyki.

W dniu 23 czerwca 2015r podczas 11. Forum Samorządowego w Kołobrzegu, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Turystyki. Członków komisji przywitała Alicja Grenda, z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, która zapoznała uczestników z regulaminem komisji i zakresem prac.

Podczas pierwszego posiedzenia zostało wyłonione prezydium komisji w składzie:

Iwona Haponiuk (z-ca dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki, UM Lublina ) Przewodnicząca Komisji,

Jerzy Wolski (z-ca Prezydenta Miasta, UM Kołobrzeg) Wiceprzewodniczący Komisji.

W drugiej części spotkania dyskutowano nad wyborem tematyki kolejnych posiedzeń. Ustalono, że najważniejszymi tematami będą: System Informacji Miejskiej, współpraca z POT, uregulowanie prawne dotyczące ciszy nocnej na obszarze starówek w czasie weekendów, turystyka lokalna, współpraca pomiędzy Samorządami a Biurami Podróży oraz wymiana dobrych praktyk.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Turystyki odbędzie się w dniach 21-22 października podczas Kongresu Turystyki w Świdnicy.

Agnieszka Figna