W dniach 19-20 września w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Polskich.

W dniach 19-20 września w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Polskich.W imieniu gospodarzy członków komisji przywitał Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i opowiedział jak zarządzane przez niego biuro wywiązuje się z nałożonych zadań związanych ze sportem. W trakcie obrad do spotkania dołączyła Renata Kaznowska Wiceprezydent Warszawy, która w ratuszu sprawuje nadzór m.in. nad sportem. Obrady prowadziła Ewa Bąk, przewodnicząca Komisji, Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
Głównym tematem pierwszego dnia było zarządzanie i rewitalizacja obiektów sportowych. Jako pierwszy głos zabrał Adam Boniecki, dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i podzielił się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas zarządzania kilkunastoma obiektami sportowymi na terenie stolicy, przedstawił ciekawe innowacyjne pomysły z wykorzystaniem nowych technologii w zarządzaniu, opowiedział o programach i imprezach sportowych organizowanych przez jego firmę oraz przedstawił kilka planów inwestycji sportowych – część z tych inwestycji goście mogli zobaczyć w dalszej części dnia podczas zwiedzania obiektów.


W części praktycznej uczestnicy zjazdu zobaczyli kilka ciekawych obiektów sportowych m. in.: całoroczny stok narciarski na „Górce Szczęśliwickiej” oraz odnowiony budynek główny obiektu, zwiedzili także dużą inwestycję jaką jest modernizowany właśnie ośrodek „Moczydło” – największy kompleks odkrytych basenów w stolicy a na koniec gospodarze zaprosili do Parku Kultury w Powsinie, w dużej części już zrewitalizowanego ośrodka sportu i rekreacji.

W drugim dniu obrad Dorota Ognicha, Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji UMS Warszawy zaprezentowała i omówiła schemat systemu dotacyjnego stosowanego przy finansowaniu sportu ze środków samorządowych a Dyrektor Janusz Samel przedstawił temat promocji miasta poprzez sport.

Następne posiedzenie Komisji Sportu Związku Miast Polskich planowane jest w Gliwicach i Chorzowie.