Dnia 27 listopada 2015 roku w Opolu w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Kultury ZMP.

Dnia 27 listopada 2015 roku w Opolu w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Kultury ZMP.

Członków Komisji przywitał pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP oraz pan Krzysztof Ociepa, Przewodniczący RM Opola.

Zgodnie z porządkiem obrad pierwszy punkt dotyczył wyboru Przewodniczącego Komisji. Przedstawiciele z Chorzowa zaproponowali, aby na Przewodniczącego Komisji wybrać osobę, która była Członkiem Komisji w poprzedniej kadencji.

W związku z tym na stanowisko Przewodniczącego Komisji Kultury ZMP zaproponowano:

  • Pana Krzysztofa Tworogowskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z Urzędu Miasta w Kielcach, który przyjął tę propozycję i w otwartych wyborach został wybrany jednogłośnie na stanowisko Przewodniczącego.

Następnie wybrani zostali Zastępcy Przewodniczącego:

  • pani Ewa Matecka, Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego,
  • pan Adam Sikorski, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z Urzędu Miasta Legnicy oraz
  • pan Maciej Łoś, Radny RM z Wołomina.

Wszyscy Zastępcy zostali wybrani jednogłośnie, w jawnych wyborach.

Zgodnie z porządkiem obrad kolejny temat poświęcony był finansowaniu kultury po reformie samorządowej i analizę taką przedstawił Dyrektor Biura ZMP, pan Andrzej Porawski.

Następny z omawianych tematów poświęcony był realizowanemu przez Regionalne Obserwatorium Kultury przy UAM i Związek Miast Polskich projektowi „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”. Jest to dwuletni projekt (2014-2015), dofinansowany ze środków MKiDN. Punkt ten zreferował dr Marcin Poprawski z UAM. Wyniki tego projektu w formie raportu opracowane zostaną z początkiem roku 2016 i zostaną udostępnione na stronie ZMP oraz rozesłane Członkom Komisji Kultury.

W zakresie tematu „Muzeum i Samorząd Terytorialny” Członkowie Komisji otrzymali materiały nt. Konferencji oraz informację pana Macieja Łosia, który uczestniczył w konferencji 30 września br. w Opolu i przygotował Członkom Komisji informację na ten temat.

Po obiedzie Członkowie Komisji mieli okazje uczestniczyć w debacie z cyklu Kultura Samorządowa 25+ zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w Muzeum Śląska Opolskiego.

Notatkę sporządziła Sylwia Kluczyńska

Biuro ZMP