Samorządy kolejnych trzech miast zdecydowały o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Nowi członkowie to leżące w województwie dolnośląskim Siechnice, podwarszawskie Łomianki i opolski Prószków.

Prószków to miasto położone 8 km na południe od Opola, historycznie leży na Górnym Śląsku. Obok Prószkowa przebiega autostrada A4. Prawa miejskie Prószków uzyskał w 1560 roku, utracił je w 1915 r. i ponownie odzyskał w 2004 roku. Miasto liczy ok. 2700 mieszkańców.

Najstarsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1250 r. W 1563 r. został wybudowany zamek w Prószkowie, zburzony następnie przez Szwedów w 1644 r., a odbudowa nastąpiła w 1677 roku. Do zamku należała fabryka fajansów, która przetrwała do 1853 r. W latach koniunktury zakład zatrudniał prawie 80 osób. Do produkcji fajansu używano gliny z urobisk w Strzeleczkach, Zimnicach Wielkich, Chrząszczycach i Prószkowie. Do początku XX wieku w Prószkowie produkowano też piwo.
W roku 1847 powstała tu Królewska Akademia Rolnicza, a w roku 1868 swoją działalność rozpoczął Królewski Instytut Pomologiczny.

Prószków jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które powstało 16 października 2013r. Burmistrz Prószkowa jest ponadto członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.

1 stycznia 2017 r. miejscowość Winów - część gminy Prószków - została przyłączona do Opola. Stało się tak mimo, że 93,64% osób biorących udział w konsultacjach społecznych tego projektu głosowało przeciw włączeniu Winowa do terytorium Opola. W
konsultacjach wzięło udział 43,92 % mieszkańców gminy Prószków. Łącznie oddano 3 149 ważnych głosów.


Gmina Siechnice od północy graniczy w Wrocławiem, a od północnego-wschodu ogranicza ją rzeka Odra. Jeszcze osiem lat temu siedziba tutejszego samorządu była Święta Katarzyna. 1 stycznia 2010 roku dzięki decyzji Rady Ministrów zmienił on siedzibę ze Świętej Katarzyny na Siechnice. Wtedy też Rada Ministrów podjęła decyzję o zmianie nazwy gminy ze Świętej Katarzyny na Siechnice.

Obecnie gmina liczy niemal 19,5 tysiąca mieszkańców.

Jednym z ważnych atutów położenia gminy są przebiegające przez jej obszar szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 ze Zgorzelca przez Bytom do Krakowa, a także tzw. wschodnia obwodnica Wrocławia. W odległości około 5 km od jej granic przebiega autostrada A4, a kilkanaście kilometrów dalej mieści się lotnisko międzynarodowe we Wrocławiu.
Ważnym etapem dla rozwoju gospodarczego gminy Siechnice było ustanowienie w 2000 roku Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej (GSAG) w Siechnicach. Teren ten wydzielono w południowej części miasta, z przeznaczeniem na inwestycje produkcyjne, usługowe i handlowe. Jego ogólna powierzchnia to 80 ha. W ciągu ostatnich kilku lat wszystkie działki położone w strefie znalazły nabywców.

Na początku 2017 roku Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienia „najbogatszych i najbiedniejszych gmin”. W rankingu wzięto pod uwagę wszystkie 2478 gmin znajdujących się na terenie kraju - począwszy od małych gmin wiejskich, poprzez miasta na prawach powiatu, aż do miasta stołecznego Warszawy. Gminie Siechnice udało się zdobyć bardzo wysokie 46 miejsce rankingu, co plasuje ją wśród najbogatszych gmin w Polsce. Głównym wskaźnikiem, branym pod uwagę przy tworzeniu rankingu był tzw. wskaźnik G, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca. Dla Siechnic wyniósł on 3022,56 zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż średnia dla Polski, która wynosi 1596,67 zł. Tylko dwa miejsca dzielą Siechnice od Warszawy, która zdobyła 43 miejsce w rankingu.

Gmina Łomianki położona jest w odległości 15 km od centrum Warszawy, sąsiaduje: od zachodu z Gminą Czosnów, od południa z Gminą Izabelin i Kampinoskim Parkiem Narodowym, od południowego - wschodu z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy, od północnego wschodu z Wisłą.

Prawa miejskie Łomianki otrzymały 1 stycznia 1989 r. Obecnie liczą ponad 24 tysiące mieszkańców.

Cały obszar gminy znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w którym oprócz pięknych fragmentów nielicznego już niestety starodrzewu, wielką osobliwością są wydmy. Szczególną wartość mają również wielkie tereny przypominające wyglądem tundrę, porosłe wyłącznie roślinnością krzewiastą - głównie jałowcem i karłowatą sosną. Puszcza jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków zwierząt, z najbardziej charakterystycznymi jak bóbr, ryś czy największy z ssaków - łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Łomianki jako jedyna z podwarszawskich gmin posiada własną komunikację autobusową. Jej historia sięga 1956 r., kiedy to na ulicach pojawiły się autobusy z Warszawy. W maju 1991 r. po raz pierwszy na ulice wyjechały autobusy z herbem Łomianek. 1 stycznia 1997 r. utworzono Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o., która do dziś jest odpowiedzialna za publiczny transport autobusowy.

Wg projektów z 1925 roku to właśnie z Łomianek do Grodziska i Żyrardowa miała prowadzić pierwsza linia metra.

W 2009 roku Łomianki zmieniły herb i wprowadziły pierwszą flagę.

Od 2011 roku cyklicznie we wrześniu odbywa się rekonstrukcja historyczna "Bitwa pod Łomiankami 1939". Dzięki niej można bliżej poznać historię walk na terenie naszej gminy w 1939 roku oraz dowiedzieć się więcej na temat tradycji kawaleryjskich II RP. Widowisko w ostatnich latach stało się imprezą ogólnokrajową opisywaną w mediach z całej Polski. Rekordową liczbę 10 000 widzów odnotowano w 2014 roku.

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych miast.