19 września br. obradujący w Inowrocławiu Zarząd Związku Miast Polskich przyjął w poczet miast członkowskich ZMP kolejne trzy miasta: Barcin, Biłgoraj i Łaziska Górne. Związek liczy obecnie 321 miast.

Barcin to liczące ok. 8000 mieszkańców miasto położone w województwie kujawsko-pomorskimm, w odległości 35 km od Bydgoszczy i 50 km od Torunia. Założony w XIII wieku Barcin, prawa miejskie uzyskał w 1541 roku.

Duży wpływ na rozwój oraz współczesne dzieje miasta miało odkryte w XIX wieku w pobliskich Bielawach złoże kamienia wapiennego. W 1969 r. utworzono w Bielawach Kombinat Cementowo-Wapienniczy, który w znaczący sposób przyczynił się do rozbudowy i rozwoju pobliskiego Barcina. Powstało tu wiele nowych budynków użyteczności publicznej, do miasta napływali nowi mieszkańcy, miasto dynamicznie się rozwijało, powstały osiedla mieszkaniowe. W 1995 r. właścicielem KCW Kujawy został francuski koncern cementowy Lafarge. W 2008 r. w Gminie Barcin powstała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Biłgoraj położony jest w południowej części województwa lubelskiego, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, przy ważnych szlakach drogowych: Warszawa - Lublin - Przemyśl - wschodnia granica Polski Hrubieszów (gr. Polski) - Rzeszów - Kraków, oraz kolejowych na linii hutniczo-siarkowej łączącej kraje b. ZSRR z Górnym Śląskiem (Zamość, Stalowa Wola-Kraków-Wrocław). Biłgoraj liczy ponad 26 tysięcy mieszkańców. Miasto odgrywa także rolę regionalnego centrum usług medycznych, ośrodka kulturalno- oświatowego, rekreacyjno-sportowego i handlowego dla skupionych wokół niego kilkunastu gmin. Dysponuje pełną infrastrukturą. 
Prawa miejskie Biłgoraj uzyskał w roku 1578.
Symbolem współcześnie zachodzących w mieście zmian gospodarczych było utworzenie w 1990r. związanej z Januszem Palikotem spółki Ambra, która stała się potentatem na rynku win. Ponadto w mieście działają takie firmy jak: Black Red White – producent mebli, firma produkująca opakowania - Model, producent drzwi i okien - PolSkone. W Biłgoraju funkcjonuje pięć szkół podstawowych i sześć szkół ponadgimnazjalnych. W 1999 roku przywrócony został powiat Biłgorajski. Od 2006 roku w Biłgoraju działa Kolegium Pracowników Służb Społecznych..

Historia Łazisk Górnych liczy już sobie ponad 700 lat i powiązana jest z silnymi tradycjami przemysłu górniczego, hutniczego oraz energetycznego obecnego na tym terenie.
Miasto położone jest w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wraz z Mikołowem, Orzeszem, Ornontowicami oraz Wyrami wchodzi w skład powiatu mikołowskiego.
Łaziska Górne to miejsce wyjątkowe, w którym krajobrazy stereotypowo kojarzone ze Śląskiem łączą się z terenami wypełnionymi zielenią – Zielone Łaziska piszą w ten sposób swoją historię na Czarnym Śląsku. Bogactwem Łazisk są jednak przede wszystkim jego mieszkańcy – ludzie pracowici, kreatywni, przedsiębiorczy, którzy tutaj – korzystając ze sprzyjającej lokalizacji miasta, oddalonego zaledwie kilkanaście kilometrów od Katowic i centrum aglomeracji śląskiej, a równocześnie położonego niedaleko Beskidów – znaleźli sprzyjające miejsce do życia.