24-26 stycznia w Krakowie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja „System gospodarki odpadami jak pozyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów”.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami serdecznie zaprasza do udziału w organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie XI Ogólnopolskiej Konferencji „System gospodarki odpadami jak pozyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów”.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 24-26 STYCZNIA 2019 R. W HOTELU QUBUS W KRAKOWIE.

Tematem przewodnim konferencji będą obecne zmiany systemowe i prawne w gospodarce odpadami, omówienie obecnej sytuacji w gospodarce odpadami, przedstawienie dobrych praktyk w branży oraz planowane kierunki zmian w świetle dyrektyw unijnych, a także prezentacja doświadczeń krajów europejskich .

W załączeniu program konferencji oraz karta zgłoszenia.