Samorząd Katowic w tym sezonie planuje wdrożenie nowych działań, m.in. stworzenie bazy największych trucicieli i aktywne zachęcanie ich do wymiany kotłów, a także inwentaryzację źródeł ciepła.

- Walka ze smogiem jest dla naszego regionu jednym z największych wyzwań. To kwestia zdrowia tysięcy mieszkańców. Dlatego w Katowicach przez cały rok podejmujemy szereg działań na rzecz czystego powietrza. Z jednej strony to realizacja działań, które od kilku lat przynoszą efekty, a  z drugiej to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które można wdrożyć – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic zajmujący się kwestiami środowiska w mieście. – W tym sezonie planujemy wdrożenie trzech nowych działań. Po pierwsze – stworzenie bazy największych trucicieli i aktywne zachęcanie ich do wymiany kotłów. Po drugie - inwentaryzacja źródeł ciepła w całym mieście oraz cykle spotkań w dzielnicach. Po trzecie – wprowadzenie zmian do naszej uchwały antysmogowej, by jeszcze lepiej odpowiadała na zapotrzebowanie mieszkańców – podkreśla wiceprezydent.

- Jeden kocioł węglowy, w którym spala się śmieci lub paliwa złej jakości produkuje więcej trujących substancji niż kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kotłów w których spala się wysokiej jakości paliwo. Dlatego jednym z naszych kluczowych zadań będzie stworzenie mapy największych trucicieli – a następnie doprowadzenie do tego, by wymienili stary kocioł węglowy na ekologiczne źródła ogrzewania – mówi Mariusz Sumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

Do walki z niską emisją przyczyniają się też kontrole Straży Miejskiej realizowane m.in. z użyciem drona. O ile w 2016 roku co szósta kontrola potwierdzała spalanie śmieci, to w 2018 r. (na 4429 przeprowadzonych kontroli) już tylko co 30 – co potwierdza skuteczność działań edukacyjnych. W ramach ubiegłorocznych kontroli nałożono 97 mandatów karnych z art. 191 Ustawy o odpadach o łącznej  wysokości ponad 13 tys. zł złotych oraz 9 grzywien w wysokości 1050 złotych w drodze mandatu karnego egzekwując przepisy prawa miejscowego w tym zapisy tzw. Uchwały Antysmogowej dla województwa śląskiego. Stałe zadania z zakresu ochrony środowiska w sezonie grzewczym wykonuje łącznie 35 przeszkolonych strażników posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta Katowic do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska (30 strażników dzielnicowych, 5 strażników Zespołu ds. Ochrony Środowiska