W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uprzejmie prosimy przedstawicieli miast członkowskich ZMP o wskazanie obszarów możliwej współpracy z Chinami.

Rząd RP planuje podjęcie rozmów z władzami Chińskiej Republiki Ludowej w celu zorganizowania V edycji Forum Regionów Polska-Chiny, których gospodarzem ma być strona chińska.

W ramach przygotowań do Forum MPiT prosi o odniesienie się do zidentyfikowanych wspólnie przez Ministerstwo PiT i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju priorytetowych obszarów współpracy pomiędzy regionami obydwu państw, które będą wskazane stronie chińskiej jako preferowane przez Polskę tematy dyskusji podczas Forum:

  1. połączenia infrastrukturalne (connectivity),
  2. współpraca inwestycyjna,
  3. relacje międzyludzkie, w tym m.in. turystyka, wymiana młodzieży i studentów,
  4. rozwój „inteligentnych miast” - wdrażanie koncepcji smart cities.

Prosimy też o wskazanie branż i sektorów, których promowanie na rynku chińskim jest szczególnie istotne z punktu widzenia interesów polskich regionów. Informacja zostanie przekazana Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która będzie prowadzić rekrutację firm polskich, zainteresowanych udziałem w seminarium biznesowym towarzyszącym Forum.

Prosimy o wskazanie obszarów oraz branż i przesłanie nam odpowiedzi do 21 marca na adres mailowy - katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl