Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza skierował skargę do Rady Etyki Mediów w sprawie niezgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej działań TVP.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza skierował skargę do Rady Etyki Mediów w sprawie niezgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej działań TVP. Skarga dotyczy realizacji przez dziennikarzy TVP w dniu 28 lutego br. materiałów dotyczących podjęcia uchwały przez Radę Miejską Inowrocławia o podziale Kujawskiego Centrum Kultury.

Wyemitowano ok. 20 relacji w różnych programach TVP, które miały charakter jednostronny, szczególnie w godzinach porannych. Dziennikarz TVP zwrócił się do prezydenta Inowrocławia dopiero po wyemitowaniu nieprawdziwych informacji, nie skierowaniu wcześniej żadnych pytań w formie pisemnej. Ekipa TVP przeprowadzała cały dzień relację ,,na żywo” spod ratusza, m.in. z udziałem radnych PiS, do której nie dopuszczono rzecznika prasowego urzędu ani samego prezydenta.

Po sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, prezydent udzielił TVP wywiadu, wyczerpująco odpowiadając na wszystkie zadane jemu pytania. Wywiad trwał 720 sekund, a TVP wykorzystała łącznie w różnych programach 48 sekund. Podawano nieprawdziwe informacje, mające na celu wzmocnić negatywny przekaz, wykorzystując do tego celu ,,paski” z nieprawdziwymi informacjami oraz ujęcia, m.in. prezydenta zamykającego drzwi, użycie określenia ,,urzędniczka” wobec osoby, która nie jest urzędnikiem, czy zniekształcając nazwę wydziału. Te działania były konsekwentnie prowadzone, pomimo udzielenia wyczerpujących informacji przez rzecznika prasowego urzędu, który był do dyspozycji dziennikarzy TVP.

TVP naruszyła prawo prasowe, wyemitowane były stronnicze materiały, opracowane tak, aby postawić prezydenta Inowrocławia w złym świetle, bez dania jemu szansy obrony, na takich samych warunkach, jakie dano jego przeciwnikom.
Przekazujemy link do filmu, w którym opublikowany został cały wywiad z Prezydentem Inowrocławia i materiał wykorzystany przez Telewizję Polską.