Miasto Gliwice zostało nagrodzone Nowym Impulsem 2019 za kompleksowy projekt miejskiego oświetlenia, wpisujący się w proces transformacji polskiej energetyki.

Wyróżnienie trafiło do gliwickiego samorządu 1 października podczas uroczystej gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.

Projekt „Eko-światło w Gliwicach”, a wcześniej dokument „Opracowanie Masterplanu Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, obejmują szereg przedsięwzięć polegających na modernizacji i uporządkowaniu oświetlenia w Gliwicach. Po raz pierwszy w Polsce przygotowano całościową koncepcję wykorzystania światła w przestrzeni miejskiej. Miejskie oświetlenie jest modernizowane i porządkowane już od 2012 roku.

Prace modernizacyjne zostały wykonane między innymi wzdłuż najważniejszych osi urbanistycznych miasta. Dodatkowo na ponad 40 ulicach naszego miasta oświetlenie sodowe zostało zastąpione przez lampy LED.