Po raz dziesiąty w Brukseli, w Parlamencie Europejskim wręczona została prestiżowa Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych znalazły się wspólnie Gdańsk i Pomorze.

Nagrodę otrzymują każdego roku trzy regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości. Oprócz Pomorza i Gdańska nagrodę otrzymały w tym roku także regiony: Nawarra z Hiszpanii i szwedzki Göteborg.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to inicjatywa Komitetu Regionów, wspierana też przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz inne instytucje (UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe). Jej ideą jest wyłanianie i nagradzanie regionów oraz miast Unii Europejskiej, które stworzyły wyróżniającą się i wychodzącą w przyszłość strategie rozwoju przedsiębiorczości. Inicjatorzy nagrody chcieli wesprzeć i dać jako przykład regiony, które stawiają na rozwój gospodarczy, tworzą wiarygodne plany i warunki dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw, stosują w praktyce zasady „Small Business Act” (SBA). Wielkość i zamożność regionu nie ma znaczenia. Liczy się dobra i przyszłościowa strategia, uwzględniająca różne aspekty np. ekologię.

W poprzednich dziewięciu edycjach jedynym polskim zwycięzcą była Małopolska.

- Nagroda ta to najlepszy dowód, że nie zmarnowaliśmy ostatnich 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej i 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Gdańsk jako największe centrum życia społeczno-gospodarczego regionu oraz jego stolica, oddziałuje swoją siłą na cały obszar województwa wpływając na podejmowanie aktywności, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Wiele lat temu postawiliśmy sobie ambitny cel - skupienie i przyciąganie tego, co najcenniejsze - ludzi przedsiębiorczych, świadomych naszego dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Patrząc przez pryzmat czasu mamy poczucie, że ten cel osiągnęliśmy - powiedział po odebraniu nagrody Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.