Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek uhonorowany został nagrodą „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy". Prezydent trofeum odebrał podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

„Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" trafił do rąk prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prezydent trofeum odebrał osobiście podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

- Jestem zaszczycony tą nagrodą – powiedział prezydent Wojciech Szczurek. - To uznanie za pracę na rzecz Gdyni i mieszkańców. To też wielka nagroda dla wszystkich Gdynian i Gdyni, miasta świadomego swoich wyzwań, ale każdego dnia zmieniającego się na lepsze. To też uznanie Gdyni, jako jednego z liderów Polski samorządowej.

Celem konkursu „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" jest wskazanie i nagrodzenie osób, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa na fundamencie zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez popieranie i tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu terytorialnego.
To nagroda dla osoby, która swoimi życiowymi dokonaniami – jako polityk, naukowiec czy działacz przyczyniła się do rozwoju państwa opartego na współdziałaniu władzy centralnej i samorządowej, dialogu społecznego oraz rozwoju samorządności.

- W tym roku przyznaliśmy nagrodę prezydentowi Szczurkowi z Gdyni, którego cenimy za wiele lat pracy na rzecz samorządów. Za to, że ciągle, przez kolejne kadencje zdobywa poparcie swoich wyborców i zbudował tak piękną Gdynię, jaką ona jest. Gratulujemy! - powiedział Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".