Po wprowadzonych 28 marca zmianach w Kodeksie wyborczym liczni samorządowcy w oficjalnych oświadczeniach informują, że nie będzie możliwe przeprowadzenie powszechnych wyborów Prezydenta RP 10 maja br.

Jesteśmy przekonani, że (…) pełne uzasadnienie w przepisach prawa, nakazujących władzom publicznym dbałość o zdrowie i życie obywateli, będzie miała każda decyzja wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, dotycząca niewykonania w stanie epidemii czynności przygotowawczych do wyborów, podyktowana odpowiedzialnością zarówno za swoich podwładnych jak i innych osób - czytamy do Uzasadnienia do Stanowiska Zarządu ZMP z dnia 29 marca 2020.

Zarząd Związku skierował do rządu apel o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju, co umożliwiłoby wszystkim zorganizowane działanie, zamiast obecnego stanu niepewności i chaosu organizacyjnego (nierównomierne i nieadekwatne działanie organów administracji państwowej w różnych częściach kraju, w analogicznych sytuacjach).