Radni Ciechanowa większością głosów odrzucili projekt uchwały przewidujący obniżenie wynagrodzenia prezydenta miasta.

Na wniosek prezydenta do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały, dotyczący obniżenia jego wynagrodzenia. Jest to związane z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów regulującym wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Radni większością głosów odrzucili jednak tę uchwałę, pozostawiając wynagrodzenie na tym samym, ustalonym w 2014 roku na początku kadencji, poziomie.