Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Prace zakrojone są na bardzo szeroką skalę. Przewidziano roboty instalacyjne, remont stropodachu baszty, dachu, schodów przeciwpożarowych i części pomieszczeń. Poniżej poziomu gruntu wykonana zostanie termoizolacja. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiona zostanie także jego elewacja.

Na tym nie koniec. Lifting czeka również scena sali To-Tu. Odnowione będzie jej całe zaplecze - mechanika, nagłośnienie i oświetlenie. Pomyślano też o miłośnikach kina, w tym kina studyjnego. Wiadomo, ze przyciąga ono określoną liczbę widzów, dlatego na pierwszym piętrze powstanie nowa sala kinowa dla 100 osób, ale powstaje i po to, żeby nie blokować głównej sali na inne przedsięwzięcia - tłumaczy Daniel Ryciak, rzecznik prasowy Beceku. W niej będą się odbywały również m.in. warsztaty w ramach projektu Kinoszkoła. Na drugim piętrze powstaną dwie wielofunkcyjne sale.

Bytomskie Centrum Kultury znajduje się w podobszarze 13. rewitalizacji (Śródmieście Północ). Trzeba pamiętać, że w ramach rewitalizacji projekty "twarde" (inwestycyjne) mają łączyć się z projektami "miękkimi", służącymi społeczności lokalnej. Tak będzie również w naszym przypadku - zapewnia Krystyna Jankowiak, dyrektor Beceku. Nasze sale wielofunkcyjne udostępnimy m.in. przedstawicielom trzeciego sektora na cele społeczne. Będą służyć mieszkańcom i będzie można prowadzić w nich na przykład warsztaty i zajęcia terapeutyczne. Już dziś z pomieszczeń Beceku korzysta na przykład Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia, opiekujące się m.in. osobami chorymi psychicznie, prowadzące także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie.