Miasto świętuje kolejny ważny akcent Bydgoskiego Roku Wolności. 12 marca przypadło 20-lecie obecności Polski w NATO. W Bydgoszczy ruszyła kampania promocyjna „Bydgoszcz – polską stolicą NATO”.

Bydgoszcz jest niekwestionowaną polską stolicą NATO. To w tym mieście znajdują się jednostki Paktu Północnoatlantyckiego - Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), Grupa Integracyjna Sił NATO, 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO (jednostka na terenie JFTC). W mieście siedzibę ma też ISOB - International School of Bydgoszcz, w której kształcą się dzieci oficerów i pracowników NATO.

Z okazji obchodów Bydgoskiego Roku Wolności miasto przygotowało szereg wydarzeń upamiętniających ten epokowy moment w naszej historii. 11 marca br. nastąpiło uroczyste odsłonięcie dębu imienia Zbigniewa Brzezińskiego - wybitnego polsko-amerykańskiego politologa, doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Był politologiem, sowietologiem, profesorem nauk politycznych oraz dyplomatą. Kawaler Orderu Orła Białego – najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia. Uhonorowany także Medalem Wolności – najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. W latach 90-tych zaangażował się w lobbing za rozszerzeniem NATO i przyjęcie do Sojuszu Polski, Węgier i Czech.

W dniach 11 - 12 marca odbyła się także ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”.

12 marca rozpoczęła się także ogólnopolska kampania promująca film „Bydgoszcz polską stolicą NATO”