Miasto będzie wspierać leczenie niepłodności metodą in vitro – uchwałę w tej sprawie przyjęli bydgoscy radni. Takie wsparcie już otrzymują m. in. mieszkańcy Gdańska, Poznania czy Warszawy.

Program działać będzie do 2022 roku – dzięki niemu pary, które cierpią na niepłodność otrzymają dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro z budżetu miasta w wysokości 5 tys. zł.

Tym samym Bydgoszcz dołączyła do grona polskich miast, w których samorząd wspiera pary chcące skorzystać z metody in vitro. Takie wsparcie już otrzymują m. in. mieszkańcy Gdańska, Poznania czy Warszawy.

Na realizację "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022” miasto chce przeznaczyć ponad 2 mln zł. Program umożliwia jednorazowe skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod medycznie wspomaganej reprodukcji tym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane.

Program obejmuje:
• dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
• dofinansowanie w wysokości do 5000 zł części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
• dofinansowanie w wysokości do 2000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Głównym celem programu jest m. in. obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy, a także poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców podczas trwania Programu.